Teren inwestycyjny w Czempiniu

Położenie: Czempiń przy ul. Poznańskie Przedmieście, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej nr 2465 P

Teren objęty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: funkcja gospodarcza.

Numer działki: 498

Wielkość całkowita: 0,2936 ha

Media

WODA w bezpośrednim sąsiedztwie działki (przy drodze powiatowej)

KANALIZACJA w bezpośrednim sąsiedztwie działki (przy drodze powiatowej)

GAZ ZIEMNY w bezpośrednim sąsiedztwie działki (przy drodze powiatowej)

GOSPODARKA ODPADAMI Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”  z siedzibą w Czempiniu przy  ul. Kościańskie Przedmieście 2 B

Właściciel nieruchomości

Gmina Czempiń

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Czempiniu.

Skip to content