Atuty Gminy

Lokalizacja: zachodnia Polska, województwo Wielkopolskie

Sieć drogowa: droga ekspresowa S5 z (Gdańsk – Poznań) z węzłem „Czempiń”, autostrada A2 (Warszawa – Berlin) w odległości 25 km

Tereny inwestycyjne: plan zagospodarowania przestrzennego

Zasoby ludzkie: wykwalifikowana kadra pracownicza

Infrastruktura: uzbrojenie działek inwestycyjnych w niezbędne media i infrastrukturę 

Obsługa inwestora: sprawne i profesjonalne wsparcie merytoryczne

Duża dynamika rozwoju

Czempiń jest gminą o znacznej dynamice rozwoju. Władze samorządowe sukcesywnie identyfikują najpilniejsze potrzeby mieszkańców, planują kolejne inwestycje i pozyskują środki na ich realizację, dzięki czemu gmina nieustannie się rozwija. Gmina szczyci się ponadprzeciętną skutecznością w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, dzięki czemu dynamicznie się rozwija. Fakt ten potwierdzają niezależne rankingi. W ostatnim rankingu wykorzystania środków europejskich przez samorządy, Czempiń uplasował się na 1. miejscu w powiecie kościańskim, a 2. w województwie wielkopolskim. W rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów za lata 2017-2019 Gmina Czempiń znalazła się wśród liderów inwestycji, zajmując 1. miejsce w powiecie, a 3. w województwie. Wysoka lokata Gminy Czempiń wynika z faktu, że gmina intensywnie się rozwija by odpowiadać na potrzeby mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów.

Nowe inwestycje na terenie gminy

  • Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej               
  • Inwestycje w zakresie budowy i przebudowy dróg
  • Budowa kanalizacji sanitarnej
  • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych                
  • Dotacje do wymiany źródła ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Inwestycje w ramach funduszy sołeckich i budżetu obywatelskiego
  • Inwestycje w budynki i obiekty komunalne

Połączenie drogowe

Przez tereny Gminy Czempiń przebiega droga ekspresowa S5 z Gdańska przez Poznań do Czech, wraz z węzłem „Czempiń” położonym w Głuchowie, dawna droga krajowa nr 5 (zmiana kategorii w części na drogę wojewódzką nr 196A), a także wiodące drogi wojewódzkie: nr 310 Głuchowo – Czempiń – Śrem oraz nr 311 Kawczyn – Czempiń, oraz sieć dróg powiatowych i gminnych. Gmina Czempiń usytuowana jest blisko autostrady A2 relacji Berlin – Warszawa.

Drogi krajowe i międzynarodowe:

Poznań – 30 km
Wrocław – 146 km
Szczecin 284 km
Warszawa 340 km
Berlin – 286 km
Praga – 403 km

Połączenia kolejowe

Na obszarze gminy zlokalizowana jest magistrala kolejowa Poznań Główny – Wrocław Główny ze stacją w Czempiniu. Czas dojazdu do stolicy województwa ogranicza się do 25 minut. Tutaj zlokalizowany jest również Czempiński Węzeł Przesiadkowy – zapewniający blisko 150 miejsc parkingowych na trzech nowoczesnych, monitorowanych parkingach. Węzeł ten to także 5 km nowoczesnych ciągów pieszo-rowerowych prowadzących wprost do dworca kolejowego.

Linia kolejowa E 59 stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej w skład, której wchodzą drogi i linie kolejowe, porty lotnicze, morskie, rzeczne, drogi wodne oraz terminale przeładunkowe. Jest fragmentem międzynarodowego korytarza kolejowego Bałtyk-Adriatyk.

Główne linie kolejowe – czas podróży:

Poznań – 30 min.
Wrocław – 1 godz. 35 min.
Szczecin – 4 godz.
Warszawa – 3 godz. 15 min.
Berlin – 3 godz. 30 min.

Porty lotnicze

W promieniu 155 km zlokalizowane są trzy polskie porty lotnicze. Poznański port lotniczy „Ławica” oddalony jest niespełna 40 km.

Odległość od portów lotniczych:

Poznań – 40 km
Zielona Góra – 84 km
Wrocław – 155 km
Berlin – 265 km
Warszawa – 347 km

Porty morskie

Gminę dzieli niespełna 350 km. od wszystkich największych portów morskich w kraju.

Odległości od portów morskich:

Szczecin – 239 km
Kołobrzeg – 286 km
Gdańsk – 350 km

Skip to content